En liten vädjan till alla fiskare och alla andra som är vid älven, tänk på att respektera våra bönder och markägare.
Kör inte bil eller gå över nysådd åker eller åkrar överhuvudtaget, måste man över så håll till kanten.
/Ronny