Fisketider:
Lax tillåtet från 19:e Juni till 31:a Augusti
Öring och harr från 20:e Maj till 31:a Augusti och 15:e Oktober till 31:a December.
Övrigt fiske enligt gällande fiskestadga.